BazaFirm.net ::: Ogólnopolski Darmowy Katalog Firm i Instytucji ::: BazaFirm.net online:2 /

Baza Firm-Katalog Firm i Instytucji-baza firm, katalog firm, oferty handlowe, przetargi, informacje o przetargach


strona główna
dzisiaj jest: czwartek, 24 stycznia 2019 r. 24 dzień roku         imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

| Informacje Gospodarcze | O KATALOGU | REGULAMIN | KONTAKT | DODAJ FIRMĘ |

WYSZUKIWARKA FIRM:
wybierz województwo: wpisz szukane słowo:
wg. nazwy:
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  Ń  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piętka


Opis:
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piętka świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
Oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje zarówno bieżącą obsługę prawną ich działalności, jak i doraźną pomoc w sytuacjach wymagających profesjonalnego wsparcia prawnego.
W ramach usług dla firm Kancelaria wykonuje również audyty prawne, których celem jest zbadanie poprawności funkcjonowania procedur u danego przedsiębiorcy oraz optymalizacja wykorzystania instytucji prawnych.
Radca prawny Katarzyna Piętka prowadzi również szkolenia dla pracowników firm oraz przedsiębiorców. Tematyka szkoleń obejmuje różne gałęzie prawa, zaś stopień zaawansowania dopasowany jest do potrzeb uczestników warsztatu.
Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom indywidualnym, w której zakres wchodzą porady prawne, sporządzanie pism oraz prowadzenie w imieniu klienta postępowania sądowego.

Oferta:
Spory pozasądowe
 uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych,
 prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami (wierzycielami) zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób pozwalający na jego spłatę.

Zastępstwo procesowe
 sprawy sądowe cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym,
 sprawy egzekucyjne oraz zabezpieczające,
 sprawy upadłościowe, obejmujące zarówno likwidację majątku dłużnika jak i prowadzone z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,
 sprawy administracyjne przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 sprawy sądowoadministracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Porady prawne
 sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa konsumenckiego.

Prawo umów
 negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugod, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych,
 analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
 renegocjacja zawartych umów,
 nadzór prawidłowości wykonania zawartych umów.

Prawo korporacyjne
 kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,
 obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
 reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
 opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, akcjami,
 postępowanie likwidacyjne.

Prawo zamówień publicznych
 opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg,
 reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
 przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo pracy i ubezpieczeń
 przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP,
 uczestnictwo w procesach restrukturyzacji, m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika,
 reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.

Nieruchomości
 opracowywanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości,
 doradztwo w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie),
 opracowywanie koncepcji transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami oraz reprezentowanie stron w negocjacjach w tym zakresie,
 projektowanie i opiniowanie umów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości,
 prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
 opracowywanie projektów umów developerskich,
 prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu stron procesu budowlanego,
 dochodzenie realizacji umów o roboty budowlane.

Prawo upadłościowe i naprawcze
 doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 obsługa prawna podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.

Prawo autorskie
 przygotowywanie i opiniowanie umów z twórcami, wydawcami i wykonawcami (kompozytorami, plastykami, autorami scenariuszy, grafikami, fotografami, aktorami i innymi),
 doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
 prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych.

Prowadzenie szkoleń
 windykacja roszczeń,
 zawieranie umów przez przedsiębiorców,
 sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym,
 prawo zamówień publicznych po nowelizacji,
 odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej,
 egzekucja z nieruchomości,
 procedury prawne i organizacyjne związane ze zgromadzeniem w spółkach kapitałowych.


Kontakt:
Miejscowość: Gdańsk
Adres: Lecha 3/15
Poczta: 80-351 Gdańsk
Telefon:
Telefon kom.: 601512756
Fax: 587194289

Adres E-mail: radca.prawny@kancelariapietka.pl

Adres WWW: www.kancelariapietka.pl


| STRONA GŁÓWNA | O KATALOGU | REGULAMIN | KONTAKT | DODAJ FIRMĘ |

© 2001-   BazaFirm.net     All rights Reserved.
Created by: VIRTUALIS